"(...) Kiedy znaleźli się w ciemnym wnętrzu dawnej świątyni, Ruda wyswobodziła się z uścisku mężczyzny i podniósłszy lekko rękę, wyszeptała:

– Płomienie i ciepło niech się staną."

- Iwona Anna Dylewicz