Kamienny niedźwiedź - owiana tajemnicą kultowa rzeźba.